Date Autor 

 Cuprins

 ASE Bucuresti                                                                       

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

 

FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA

 

PROIECT INDIVIDUAL

 

INFORMATICA ECONOMICA SI ANALIZA TEHNICA

 

COMERTUL ELECTRONIC PE INTERNET FORMA MODERNA A AFACERILOR

 

 

 

Coordonator : Profesor Universitar Doctor Adrian Pana

      

Student Catalin Arama, seria A                                                                                                                                              grupa 1402, Economie Generala anul I