Academia de Studii Economice

 

                        Facultatea de Economie       

 

 Informatica economica si analiza tehnica

 

 

 

  Revolutia si managementul     cunostintelor

 

 

 

Profesor coordinator : Adrian Pana

 

Student : Udrescu Radu     Anul I

 

Seria A

 

Grupa 1402

 

 

capitolul 1           capitolul 2         capitolul 3        despre autor           bibliografie   word  power point